Image Alt

Nasza historia

W CIĄGU 25 LAT EKO-SZKOŁA ROZWINĘŁA SIĘ Z EUROPEJSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DO GLOBALNEGO MODELU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM.

Wyróżnienia

1992 – Utworzenie Eko-szkoły w odpowiedzi na potrzeby określone na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju.

1994 – Rozpoczęcie Eko-Szkół w Danii, Niemczech, Grecji i Wielkiej Brytanii przy wsparciu Komisji Europejskiej.

1999 – Eko-szkoły otrzymały nagrodę „Worldaware Award for Global Education” przyznawaną przez Północno-Południowe Centrum Rady Europy oraz Krajowy Komitet Współpracy Międzynarodowej i Zrównoważonego Rozwoju (NCDO).

2002 – Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i FEE zorganizowały warsztaty na temat partnerstw szkół ekologicznych dla Afryki.

2003 – Eko-szkoły zostały określone przez UNEP jako modelowa inicjatywa na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

2004 – 10-lecie istnienia Eko-szkoły. Program dotarł do 4,487,807 uczniów, 233,533 nauczycieli, 12,640 szkół i 1,661 władz lokalnych. W sumie 16,040 szkoleń zostało zorganizowanych przez Krajowych Operatorów Eko-Szkół.

2005 – Toyota Motor Europe poprzez Fundusz Toyoty dla Europy wspiera projekt „Środowisko i innowacje”. Pierwszy cykl tego projektu pt. „Zrównoważona mobilność” był realizowany w czterech krajach: we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Anglii i Irlandii Północnej.

2006 – Program „Eco-Schools International” dociera do: ponad 5 milionów uczniów, 22,000 szkół, ponad 400,000 nauczycieli i ponad 4,000 władz lokalnych.

2007 – Międzynarodowy program Eco-Schools – Badanie jakości, standaryzacji i elastyczności (Quality, Standardisation and Flexibility study) został opracowany przy udziale 15 krajów: Chin, Cypru, Czech, Danii, Anglii, Grecji, Włoch, Irlandii, Malty, Norwegii, Szkocji, Słowacji, Słowenii i Republiki Południowej Afryki oraz Walii.

2008 – Toyota Motor Europe poprzez Fundusz Toyoty dla Europy wspiera projekt „Środowisko i innowacje – drugi cykl”, którego tematem przewodnim jest ochrona środowiska i innowacje: Zmiany klimatu: Oszczędzajmy energię! Nawiązano partnerstwo z World Future Council (WFC) w celu promowania i realizacji kampanii „KidsCall” – inicjatywy, która propaguje prawa dzieci do sprawiedliwego i bezpiecznego świata.

2009 – HSBC Eco-Schools Climate Initiative (Inicjatywa Klimatyczna HSBC Eco-Schools) – trzyletni projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom aktywnego przyczyniania się do redukcji emisji dwutlenku węgla. W inicjatywie wzięły udział takie kraje jak: Brazylia, Chiny, Anglia, Irlandia, Japonia, Jordania, Malta, Rosja, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone i Walia.

2010 – Eko-szkoły i ich siostrzany program Young Reporters for the Environment otrzymał drugi co do wielkości sponsoring od Wrigley Company Foundation na trzyletnią kampanię „Litter Less Campaign”. FEE sformalizowała również swoje powiązanie z UNESCO.

2011 – Eko-Szkoła uruchamia „Connect” – program do mapowania szkół i umożliwiający im łączenie się. Obecnie w programie Eko-Szkoła bierze udział ponad 11 milionów uczniów z 52 krajów. Eko-szkoły podpisały również protokół ustaleń z Kartą Ziemi, 16-punktowe ramy etyczne dla życia w pokoju w zrównoważonym świecie.

2012 – Eko-szkoły rozpoczęły Światowe Dni Akcji!

2013 – Światowe Dni Działania – 10 krajów było zaangażowanych w wydarzenia z kwietnia 2013 r. – 263 szkoły, a czynny udział wzięło 117,561 nauczycieli i uczniów.

2014 – Eko-szkoły powstają w Indiach, Ghanie i Australii. Kampania „Litter Less Campaign” wchodzi w nowy trzyletni cykl z udziałem 22 krajów Eko-szkół i 5 krajów YRE oraz budżetem w wysokości 3,7 mln USD.

2015 – Komisja Oceanu Indyjskiego (IOC) w ramach projektu ISLANDS, finansowanego przez Unię Europejską, uruchamia Eko-szkoły jako program regionalny obejmujący Madagaskar, Komory, Mauritius, Rodrigues, Seszele i Zanzibar. Centrala FEE uruchamia projekt Eco-Schools for International Schools, w ramach którego szkoły międzynarodowe w krajach, w których nie ma operatora krajowego Eco-Schools, mogą dołączyć do programu!

2016 – Eko-szkoły przystępują do projektu pilotażowego z Alcoa Foundation on Watts on Waste-Watts (Alcoa W3), globalnej inicjatywy K-12 na rzecz alfabetyzacji ekologicznej skoncentrowanej na Green STEM.

2017 – W naszym programie uczestniczy obecnie 19 milionów studentów. Eco-Schools Twinning jest uruchamiany i prowadzony przez operatora krajowego w Anglii. Wszystkie Eko-szkoły mogą teraz współpracować z Eko-szkołami z Zieloną Flagą w Anglii!