Image Alt

O FEE EcoCampus

Od szkoły średniej do szkolnictwa wyższego

Z silną pasją i głębokim przekonaniem nasi uczniowie dorastają, by kontynuować dziedzictwo Eko-szkoły w szkolnictwie wyższym, gdzie FEE EcoCampus wspiera ich poprzez rozwijanie umiejętności rozwiązywania krytycznych problemów, myślenie systemowe i przygotowywanie ich do stania się przyszłymi decydentami i stawiania czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem w życiu prywatnym i pracy.

O programie

FEE EcoCampus jest programem nagród, który zapewnia podstawy do prowadzenia instytucji szkolnictwa wyższego w ich zrównoważonej podróży i promuje model zrównoważonego rozwoju jako integralną część życia w kampusie, jednocześnie angażując pracowników, nauczycieli i ciało studenckie poprzez umożliwienie im stawania się ludźmi myślącymi o krok naprzód i kierującymi się drogą do zrównoważonego rozwoju.

Poprzez integracyjne i oparte na działaniu podejście uniwersytety, a tym samym studenci angażują się w pozytywne zmiany. Dzięki naszej kompleksowej metodologii Seven-Step Methodology dążymy do ułatwienia integracji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach złożonych, wielopoziomowych instytucji. Sprzyja to podnoszeniu świadomości na temat zbalansowanego rozwoju w instytucjach w sposób łączący je z codziennymi czynnościami i programami nauczania oraz jest zgodny z wymogami operacyjnymi złożonego obiektu wielofunkcyjnego.

Poza integracją operacyjną, FEE EcoCampus jest przede wszystkim programem edukacyjnym, który umożliwia studentom prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i dąży do poszerzenia wiedzy poza salę wykładową w celu wypracowania odpowiedzialnych postaw wobec środowiska, kultury i społeczeństwa oraz stworzenia wartości dla szerszej społeczności.