Image Alt

Nasz program

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W KLASIE.

Eko-Szkoła jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, które zachęca młodych ludzi do angażowania się w swoje otoczenie, dając im szansę na aktywną ochronę środowiska. Proces zaczyna się w klasie, rozszerza się na szkołę i ostatecznie sprzyja zmianom w całej społeczności. Dzięki temu programowi młodzi ludzie doświadczają poczucia sukcesu w tym, że mogą mieć realny wpływ na politykę zarządzania środowiskiem w swoich szkołach, co ostatecznie kieruje ich w stronę zdobycia certyfikatu i uzyskania nagrody Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły jest idealnym sposobem, aby szkoły wkroczyły na ważną ścieżkę prowadzącą do poprawy stanu środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i w społeczności lokalnej, jednocześnie mając pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, pracowników szkół i władz lokalnych przez całe życie.

Obejmuje wszystkich

Łącząc naukę z praktycznymi doświadczeniami, cały program jest prowadzony zgodnie z kompleksowym, partycypacyjnym podejściem, w którym uczestniczą zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i cała społeczność lokalna.

Poprawia środowisko szkolne

Program Eko-Szkoły jest idealnym sposobem, aby szkoły wkroczyły na ważną ścieżkę prowadzącą do zwiększenia ich wpływu na środowisko, co z kolei prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska szkolnego.

Motywuje

Eko-szkoły zachęcają uczniów do angażowania się w rozwiązywanie problemów środowiskowych na poziomie, na którym mogą zobaczyć namacalne rezultaty, zachęcając ich tym samym do uświadomienia sobie, że naprawdę mogą coś zmienić.

DOSKONALI POSTAWĘ

Eko-Szkoły zaszczepiają uczniom poczucie odpowiedzialności i rozwijają w nich zrównoważony sposób myślenia, który mogą stosować na co dzień. Zaszczepiają wszystkim zaangażowanym chęć do czynienia zmian i rozpowszechniania proaktywnych zachowań wśród rodziny i przyjaciół, oraz ostatecznie przekazywania nowych wzorców przyszłym pokoleniom.

Zaangażowanie Wspólnot

Eko-Szkoły od samego początku kładą duży nacisk na zaangażowanie społeczności lokalnej. W ten sposób lekcje, które otrzymują uczniowie są przenoszone z powrotem do społeczności w której się znajdują i przyczyniają się do bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska wzorców zachowań.

Złącza Globalne

Eko-szkoły ułatwiają kontakt pomiędzy współpracującymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Powiązania te umożliwiają szkołom wymianę informacji o środowisku naturalnym, mogą być również wykorzystywane jako środek wymiany kulturalnej i doskonalenia umiejętności językowych.

Jak działają Eko-szkoły

Program Eko-szkół składa się z trzech elementów strukturalnych – Siedmiostopniowych Ram, Motywów Eko-szkół oraz Oceny Zielonej Flagi. Aby program zakończył się sukcesem, konieczne jest wsparcie ze strony dyrektorów szkół i zarządu. Aktywne uczestnictwo pracowników jest równie ważne, jak długoterminowe zobowiązanie uczniów do udziału w podejmowaniu decyzji.

 

FEE EcoCampus

W miarę jak studenci rozwijają się, program rozwija się wraz z nimi.  Kiedy uczniowie zaczęli naukę na trzecim poziomie w różnych krajach, chcieli dołączyć do Komitetu Eko tylko po to, by odkryć, że nie było żadnego!  Zwrócili się więc do kanclerzy lub dziekanów z pytaniem, dlaczego.  Niektórzy wizjonerscy wykładowcy i pracownicy uniwersytetu zgodzili się poprowadzić program Eko-szkoły oczywiście z pomocą naszych Operatorów Krajowych i w ten sposób stał się on znany jako FEE EcoCampus. Rozpoczął się w Rosji w 2003 roku, a pierwsza instytucja Zielonej Flagi została nagrodzona w Irlandii w 2010 roku. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.